ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล
โดยกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

web page maker_1.jpg

แปลภาษา  

   

สถิติผู้เข้าชม  

00040243
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3
0
12
40186
117
27
40243

วันนี้ : 23/01/2018
   

แบนเนอร์ถาวร  

   

แผนการบริหารศูนย์

รายละเอียด

1.จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน

2.จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น

3.ส่งเสริมเกี่ยวกับภูมิปัญญาชุมชน 

4.จัดสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าของชุมชน  และเป็นศูนย์สาธิต ด้านผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

5.จัดประชุมเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนและตำบลข้างเคียง

 

Share